Bergvarme

NIBE Energy Systems er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. Mens andre følger etter, tar vi steget foran. Gjennom innovasjon finner vi stadig nye måter å forvandle fornybar energi til varme. Vi ligger i forkant av teknologien og spiller på lag med miljøet – i hjemmet og på kloden. NIBE finnes i 50 land over hele verden.

Med en væskefylt slange, som også kalles kollektor, kan du hente opp lagret solvarme dypt nede i berget, nede på sjøbunnen eller ca 1 meter under gressplenen. Samlingsbegrepet bergvarme benyttes ofte om samtlige tre varmekilder – det vil si bergvarme, jordvarme og sjøvarme. Hvilken type varmekilde akkurat du bør ha, avgjøres av husets energibehov, varmesystemet ditt og forholdene på tomten din.

Varmepumpen kan også kjøle huset.

En bergvarmepumpe kan ikke bare varme opp villaen og varmtvannet. Den kan også snu på funksjonen. Det vil si at den på skikkelig varme dager kan kjøle ned hjemmet ditt i stedet. For å kunne kjøle hjemmet ditt må du komplettere varmepumpen med en viftekonvektor. Den gir effektiv og behagelig kjøling i sommermånedene.

Billigere bassengvarme.

Hvis du har svømmebasseng eller planlegger å skaffe deg det, er det fint om du forteller installatøren dette i god tid. Da kan størrelsen på varmepumpen og dybden på borehullet tilpasses etter oppvarmingen av svømmebassenget. Varming av svømmebasseng med bergvarme sparer både penger og gir færre altfor kalde dukkerter. Vi har: Mange forskjellige typer pumper fra forskjellige leverandører! Du finner mer om hver enkelt produsent som egne menypunkter under hovedpunktet “Varmepumper”.

”Vi må spare energi, legge om til mer fornybar energi og rense CO2-utslipp fra store utslippskilder. Varmepumper er et eksempel på et godt tiltak for å kutte i energibruken og dermed redusere CO2- utslippene. Ifølge prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat kan varmepumper faktisk komme til å bidra med en reduksjon som tilsvarer så mye som 33 % av det totale energiforbruket i husholdningene i 2020”.

INVERTERSTYRT KOMPRESSOR

Nibe leverer markedets nyeste teknologi med inverterstyrt kompressor, det vil si at kompressor girer seg opp/ned i takt med ditt energibehov, akkurat som gasspedalen på en bil.  Dette gjør økonomien enda bedre enn hva tradisjonelle varmepumper kan levere.

 

Les mer om våre varmepumper her:

 
 
Eksempel på systemskisse Nibe bergvarme F1255

Eksempel på systemskisse Nibe bergvarme F1255