Vi leverer bergvarmepumper fra Thermia og NIBE. Les mer om disse under.

 

THERMIA BERGVARME

Thermia Diplomat Inverter

 • Minimerer varmekostnadene ved hele tiden å tilpasse driften etter de aktuelle behovene 

 • Uslåelig varmtvannskomfort - alltid nok varmt tappevann til lavest mulig kostnad

 • Unikt styringssystem som optimaliserer alle komponenter for best mulige rammebetingelser

Bergvarmepumpe med maksimale ytelser

En nyutviklet turtallsstyrt kompressor, sammen med en helt ny styring, er en stor del av hemmeligheten bak Diplomat Inverter varmepumpens høye ytelser. Kompressoren i varmepumpen tilpasser hele tiden effekten etter de gjeldende forhold. Dette gir høy årsvarmefaktor, og det blir aldri brukt mer energi enn det som er nødvendig. Dermed kan varmekostnadene ytterligere reduseres. 

Ekstra mye varmtvann, til lave kostnader

Diplomat Inverter er i tillegg utstyrt med Thermias HGW teknologi, som betyr at den produserer varmtvann med hjelp av en hetgassveksler. Denne teknologien gjør at varmepumpen produserer varmt tappevann samtidig som den produserer varme til boligen. Det gjør at produksjonen av varmtvann skjer til en lavere kostnad enn med tradisjonell teknologi. 

Smart og brukervennlig styring

Diplomat Inverter styres fra en brukervennlig farge pekeskjerm på varmepumpen. Det første du ser på skjermen er symbolet for å justere temperaturen. Via Thermia Online har du mulighet til å overvåke og fjernstyre din varmepumpe. Overvåkingsfunksjonen følger med varmepumpen. Fjernstyringsfunksjonen er en tilleggstjenste.

 
inverter_1500px_72ppi.png


Produktegenskaper:

 • Varmepumpe for bergvarme, jordvarme og sjøvarme

 • Inverterteknologi – turtallsstyrt kompressor

  • Tilpasser hele tiden driften etter forholdene for å gi lavest mulig effektforbruk

  • Det er ikke nødvendig med tilskuddsvarme

  • Perfekt når du skal bytte varmepumpe da den tilpasser seg forholdene

 • HGW-teknologi

  • Varmtvann ”på kjøpet” når varmepumpen varmer opp boligen

  • Høyere temperatur i berederen gir større mengde tilgjengelig varmt tappevann i kranen

 • TWS-teknologi

  • Raskere oppvarming av det varme vannet

  • Gir mulighet for å tappe større mengder varmt vann ut av berederen

  • Lavere varmekostnader

 • Behovsstyrt oppvarming av tappevannet

  • Effekten på varmvannsproduksjonen tilpasses etter behovet takket være Genesisstyringen og inverterteknologien

 •  Genesis-styring

  • Kuldekretsovervåking med trykktransmittere gir nøyaktig styring

  • Overvåker og styrer hver enkel komponent i varmepumpen og optimerer helheten for best mulige driftsforutsetninger

 • Online

  • Fjernovervåkning av varmepumpen (standardfunksjon)

  • Fjernstyrning av varmepumpen (tilleggsfunksjon)

 • Komfortkjøling: mulighet til å kjøle boligen til en lav kostnad (tilbehør)

 • Smuss- og magnetittfilter inngår som standard

 • Enkel og intuitiv styrning

  • Fargepekeskjerm

  • Brukervennlige menyer

 • Lav lydnivå

 • Rustfri varmtvannsbereder i høy kvalitet betyr at det ikke er nødvendig med offeranode

 • Finnes i Duo-modell (for lave takhøyder og større varmtvannsbehov)

 

 

NIBE BERGVARME

NIBE Energy Systems er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. Mens andre følger etter, tar vi steget foran. Gjennom innovasjon finner vi stadig nye måter å forvandle fornybar energi til varme. Vi ligger i forkant av teknologien og spiller på lag med miljøet – i hjemmet og på kloden. NIBE finnes i 50 land over hele verden.

Med en væskefylt slange, som også kalles kollektor, kan du hente opp lagret solvarme dypt nede i berget, nede på sjøbunnen eller ca 1 meter under gressplenen. Samlingsbegrepet bergvarme benyttes ofte om samtlige tre varmekilder – det vil si bergvarme, jordvarme og sjøvarme. Hvilken type varmekilde akkurat du bør ha, avgjøres av husets energibehov, varmesystemet ditt og forholdene på tomten din.

Varmepumpen kan også kjøle huset.

En bergvarmepumpe kan ikke bare varme opp villaen og varmtvannet. Den kan også snu på funksjonen. Det vil si at den på skikkelig varme dager kan kjøle ned hjemmet ditt i stedet. For å kunne kjøle hjemmet ditt må du komplettere varmepumpen med en viftekonvektor. Den gir effektiv og behagelig kjøling i sommermånedene.

Billigere bassengvarme.

 

Hvis du har svømmebasseng eller planlegger å skaffe deg det, er det fint om du forteller installatøren dette i god tid. Da kan størrelsen på varmepumpen og dybden på borehullet tilpasses etter oppvarmingen av svømmebassenget. Varming av svømmebasseng med bergvarme sparer både penger og gir færre altfor kalde dukkerter. Vi har: Mange forskjellige typer pumper fra forskjellige leverandører! Du finner mer om hver enkelt produsent som egne menypunkter under hovedpunktet “Varmepumper”.

”Vi må spare energi, legge om til mer fornybar energi og rense CO2-utslipp fra store utslippskilder. Varmepumper er et eksempel på et godt tiltak for å kutte i energibruken og dermed redusere CO2- utslippene. Ifølge prognoser fra Norges vassdrags- og energidirektorat kan varmepumper faktisk komme til å bidra med en reduksjon som tilsvarer så mye som 33 % av det totale energiforbruket i husholdningene i 2020”.

INVERTERSTYRT KOMPRESSOR

Nibe leverer markedets nyeste teknologi med inverterstyrt kompressor, det vil si at kompressor girer seg opp/ned i takt med ditt energibehov, akkurat som gasspedalen på en bil.  Dette gjør økonomien enda bedre enn hva tradisjonelle varmepumper kan levere.

 

Les mer om våre varmepumper heR

 
 
Eksempel på systemskisse Nibe bergvarme F1255

Eksempel på systemskisse Nibe bergvarme F1255