STØTTE PRIVAT

Støtte til varmepumpe og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

Hva er Enovatilskuddet?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få Enova-støtte til både varmepumper og fjerning av oljefyr.

Hvilke tiltak gir Enova-støtte?

Du kan få tilskudd til å bytte til varmepumper av ulike slag. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank. Romerike Energi tilbyr en rekke varmeløsninger som gir deg rett på Enovatilskuddet.

Se full oversikt over hva Enova støtter

Hvordan kan jeg få Enova-støtte?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel, du

 • installerer varmepumpe
 • registrerer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
 • mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv.

Hvor mye Enova-støtte kan jeg få?

Hvor mye støtte du får, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

Eksempler på Enovatilskudd:

 • Støtte til bergvarme med integrert solfanger opp til 62.000 kr
 • Støtte til bergvarmepumpe (væske-vann) - opp til 50.000 kr
 • Støtte til varmepumpe luft til vann - opp til 40.000 kr
 • Støtte til avtrekksvarmepumpe - opp til 40.000 kr
 • Støtte til akkumulatortank - opp til 5.000 kr
 • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon - opp til 20.000 kr
 • Støtte til ombygging til vannbåren varme - opp til 10.000 kr
 • Støtte til energimåling av strøm og vann  opp til 10.000 kr
 • Støtte til fjerning av oljekjele og oljetank - opp til 20.000 kr
 • Støtte til energirådgivning - opp til 7.500 kr

For å få maksimalt tilskudd må du installere en løsning med energimåler for strøm og varme.

Du kan altså få opptil 62.000 kr i støtte fra Enova om du kombinerer flere løsninger.

Få mer informasjon om Enovatilskuddet og søk støtte hos Enova her:  www.enova.no 
I tillegg til Enova kan det finnes lokale støtteordninger i den enkelte kommune.

NYHET: Nå har du rett til å få tilbake penger når du investerer i energitiltak i boligen. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn dokumentasjon på kjøpet, det vil si faktura eller kvittering.

For mer informasjon ta kontakt med oss.
Telefon: 63826019 eller på E-post: post@romerike-energi.no


STØTTE NÆRING

Enova gir støtte gjennom en rekke forskjellige programmer.

Man kan blant annet søke investeringsstøtte til energikutt i dine eksisterende bygg.

Programmet «Støtte til eksisterende bygg og anlegg» tilbyr økonomisk hjelp til investeringer i fysiske tiltak ment å redusere energibruken. Gjerne gjennom konvertering til lokal varmeproduksjon basert på fornybare energikilder.Støtten gis til definerte tiltak per bygning eller per anlegg.

Programmet åpner for søknader for enkeltbygninger og enkeltanlegg, eller for større porteføljer. Enovas eneste krav er at tiltakene konvertering og energireduksjon, til sammen kutter forbruket med minst 10 prosent og minimum 100 000 kWh i året.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Telefon: 63826019 eller på E-post: service@romerike-energi.no

Alternativt gå inn på Enovas sider.